AMA CSSU

Despre noi

AMA Consultanță și Servicii pentru Situații de Urgență propune soluții competitive în domeniul situațiilor de urgență la nivel național, printr-o rețea proprie de parteneri și reprezentanțe.

Încă de la început, din anul 2007, echipa AMA Consultanță și Servicii pentru Situații de Urgență vă oferă oportunitatea de a beneficia de cea mai bună expertiză în domeniul situațiilor de urgență în condițiile în care consultanții noștri de specialitate au dezvoltat proiecte și soluții eficiente pentru companii și instituții din marea majoritate a domeniilor (retail, bancar, logistic, facility management, depozitare/distribuție produse petroliere, hotelier, etc.).

Serviciile și produsele oferite au drept scop diminuarea/ eliminarea riscurilor pe care le comportă orice tip de activitate, prin prevenirea și stingerea incendiilor într-un mod eficient. Strategiile aplicate în domeniul situațiilor de urgență se bazează întotdeauna pe activitatea de prevenire care implică cheltuieli financiare mai reduse decât urmările unui incendiu.

Servicii

Serviciu privat pentru situații de urgență

conform OMAI 75 / 2019

Serviciu privat pentru situații de urgență

• șef serviciu privat pentru situații de urgență;
• cadru tehnic cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență / apararea împotriva incendiilor cu atribuții de îndrumare și control;
• inspector protecție civilă;
• echipa specializată pentru stingere incendii (șef formație intervenție, șefi echipă specializată și servanți pompieri);
• echipă specializată de avertizare / alarmare / căutare / deblocare / salvare / evacuare;
• echipă specializată cercetare-intervenție.
Contactează-ne

SU / PSI

Servicii în domeniul
securității la incendii

Servicii în domeniul securității la incendii

• serviciu privat pentru situații de urgență, consultanță și asistență, dotat cu autospecială de intervenție;
• instructaj în domeniul situațiilor de urgență;
• instructaj pentru utilizarea echipamentelor de protecție și stingere a incendiilor;
• expertiză și audit;
• verificare, reîncărcare și reparare stingătoare de incendiu;
• mentenanță pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor.
Contactează-ne

Produse

Produse

• stingătoare de incendiu;
• agenți de stingere (spumogen și pulbere);
• hidranți subterani, portativi, supraterani și pentru interior;
• accesorii PSI (furtun, țeavă de refulare, distribuitor, etc);
• cutii hidranți, pichet/panou incendiu, accesorii;
• semnalistică PSI (salvare, evacuare, avertizare, interzicere, obligativitate, etc);
• echipamente de protecție / interventie (costum tip Nomex, cască pompier, brâu pompier, mănuși antitermice, bocanci, etc).
Contactează-ne

Consultanță la elaborarea documentelor în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare

Legislație

Legislație aplicată în domeniul Situațiilor de Urgență

Galerie

Cariere | Posturi disponibile

Servant pompier

Responsabilități
 • execută serviciul potrivit graficului de rond, menționând în registru neregulile constatate în rond
 • efectuează controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, prin supravegherea lucrărilor cu foc deschis, luând măsuri pentru înlaturarea neregulilor
 • supraveghează permanent funcționarea tuturor sistemelor de alarmare, semnalizare și stingere a incendiilor
 • verifică integritatea mijloacelor de prima intervenție (stingătoare și hidranți) din dotarea locului de muncă urmărind ca acestea să fie permanent în stare operativă
 • participă la acțiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor și bunurilor, precum și de înlaturarea urmărilor calamităților naturale sau catastrofelor
 • întocmește documentele specifice serviciului
 • participă la activitățile de instruire de specialitate, pregatire fizică, și la cele în domeniul securității și sănătății în muncă
Cerințe
 • studii medii
 • certificat calificare servant pompier
 • condiție fizică bună
 • cunoștințe MS Office (de bază)

Formular aplicare post

Servant Pompier

AMA CONSULTANȚĂ Și Servicii pentru Situații de Urgență

Atunci când aveți nevoie de noi, vă suntem deja alături!

FLEXIBILITATEA ȘI PERSONALIZAREA SERVICIILOR PE CARE NOI LE PROPUNEM CONFERă
MARE ADRESABILITATE INDIFERENT DE MăRIMEA SAU COMPLEXITATEA
COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ.

Contact

Sediu social

Calea Mosilor nr. 253, bloc 53, scara 2, apt. 61, Sector 2, Bucuresti, Cod postal 020877

Punct de lucru

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 36, bloc 10C, scara 2, etaj 1, apt. 24, sector 1, Bucuresti, Cod postal 014141

Telefon

+40 213 174 276
+40 720 133 112

Email

contact@amaincendii.ro

Formular Contact

Dacă doriți să vă răspundem la o anumită problemă vă rugăm completați formularul. Noi vă stăm la dispoziție!